Info
Jeżeli strona ta jest widoczna, oznacza to poprawną instalację serwera.
Można już zamienić zawartość tej strony.
Host: s4.bb-stream.com
Port: 80

Serwer HTTP: Apache/2.2.22 (Win32) PHP/5.3.20
Protokół serwera: HTTP/1.1
System operacyjny:

Administrator: twoj@email

Aktualna data: 16-02-2019, 09:22:59

Apache & PHP Informacje na temat konfiguracji serwera Apache oraz PHP ( phpinfo() ).
MySQL & phpMyAdmin Zarządzanie bazą danych MySQL poprzez skrypt phpMyAdmin. Adres do skryptu: http://s4.bb-stream.com/phpmyadmin/ Domyślnie dane dostępowe: Login: root Hasło: brak (zostawiamy puste pole)
Konto główne Przykładowe konto WWW http://s4.bb-stream.com/ Ścieżka do folderu z użytkownikami: C:/WebServ/httpd/
Konta WWW Przykładowe konto WWW http://s4.bb-stream.com/~przykladowe_konto/ Domyślna ścieżka do folderu z użytkownikami: C:/Program Files/WebServ/httpd-users/
webserv_message.php - plik z przykładem zewnętrznych komunikatów (gdy opcja aktywna w ustawieniach WebServ'a)

WebServ 2.1 (Apache/2.2.22 (Win32) PHP/5.3.20 MySQL 5.5.21)


http://www.webserv.pl - Oficjalna strona programu
http://forum.webserv.pl - Pomoc techniczna